User Tools

Site Tools


14598-rio-pomba-la-gi

Rio Pomba là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 251,76 km², dân số năm 2007 là 16715 người, mật độ 69,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14598-rio-pomba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)