User Tools

Site Tools


14615-rit-polis-la-gi

Ritápolis là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 391,839 km², dân số năm 2007 là 5068 người, mật độ 13,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14615-rit-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)