User Tools

Site Tools


14646-rodr-guez-de-mendoza-t-nh-la-gi

Rodríguez de Mendoza
—  Tỉnh  —
Hiệu kỳ của Rodríguez de Mendoza
Hiệu kỳ
250px
Vị trí của Rodríguez de Mendoza trong vùng Amazonas
Rodríguez de Mendoza trên bản đồ Thế giới
Rodríguez de Mendoza

Rodríguez de Mendoza

Quốc gia Peru
Vùng Amazonas
Tỉnh lỵ Mendoza
Diện tích
 • Tổng cộng 2.359 km2 (911 mi2)
Dân số
 • Tổng cộng 21.389

Tỉnh Rodríguez de Mendoza (tiếng Tây Ban Nha: Provincia de Rodríguez de Mendoza) là một tỉnh thuộc vùng Amazonas của Peru. Tỉnh Rodríguez de Mendoza có diện tích 2359 kilômét vuông, dân số thời điểm theo điều tra dân số ngày 11 tháng 7 năm 1993 là 21389 người. Tỉnh lỵ đóng ở Mendoza[1].

Bản mẫu:Vùng Amazonas

14646-rodr-guez-de-mendoza-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)