User Tools

Site Tools


14647-roga-ka-slatina-la-gi

Rogaška Slatina là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Savinjska của Slovenia. Rogaška Slatina có diện tích 71.5 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 10544 người. Thủ phủ khu tự quản Rogaška Slatina đóng tại Rogaška Slatina[1].

14647-roga-ka-slatina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)