User Tools

Site Tools


14659-rol-ndia-la-gi

Rolândia là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 460,153 km², dân số năm 2007 là 55750 người, mật độ 120,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14659-rol-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)