User Tools

Site Tools


14682-rondon-la-gi

Rondon là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 556,082 km², dân số năm 2007 là 9385 người, mật độ 15,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14682-rondon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)