User Tools

Site Tools


14688-ros-rio-da-limeira-la-gi

Rosário da Limeira là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 112,319 km², dân số năm 2007 là 4151 người, mật độ 38,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14688-ros-rio-da-limeira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)