User Tools

Site Tools


14776-s-25-berkut-la-gi

S-25 Berkut (tiếng Nga: С-25 «Беркут»; "Berkut" nghĩa là đại bàng vàng) là một tổ hợp tên lửa đất đối không chiến lược đầu tiên của Liên Xô. Tên định danh NATO là SA-1 Guild. Tổ hợp này chỉ được sử dụng để bảo vệ Moskva, các hệ thống cơ động khác như S-75 (SA-2 Guideline) sẽ được sử dụng trong hầu hết các vai trò khác. Các tên gọi khác gồm R-113 (radar bắt bám mục tiêu), B-200 (radar dẫn bắn tên lửa), A-11/A-12 (anten cho B-200), V-300 (một hệ thống SAM); S-25 là viết tắt của Systema 25.

 Nga
  • Hiện nay, các tên lửa được dùng để làm mục tiêu bay cho các hệ thống phòng không khác.[1][2] Bia bay Strizh (tổ hợp S-25M).[3]
 Liên Xô Ngừng hoạt động năm 1982
 CHDCND Triều Tiên 1961[4]
14776-s-25-berkut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)