User Tools

Site Tools


14778-s-c-nh-m-t-la-gi

Sẻ cánh đỏ mặt đỏ (danh pháp hai phần: Cryptospiza reichenovii) là một loài chim thuộc họ Estrildidae ở châu Phi[2].

Sẻ cánh đỏ mặt đỏ phân bố ở Angola, Burundi, Cameroon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Malawi, Mozambique, Niger, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia và Zimbabwe.

14778-s-c-nh-m-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)