User Tools

Site Tools


14783-s-i-b-c-m-la-gi

Sói đỏ Bắc Mỹ (danh pháp hai phần:Canis rufus) là một loài chó sói thuộc Họ Chó. Loài này đã từng sinh sống khắp Đông Nam Hoa Kỳ và là một loài sống sót sau thời kỳ băng hà của kỷ Pleistocene muộn[3], phạm vi phân bố tự nhiên của nó kéo dài từ Texas tới Florida, phía bắc tới New York. Môi trường sống lịch sử bao gồm rừng, đầm lầy, và đồng cỏ ven biển, nơi mà nó là một động vật ăn thịt đỉnh. Sói đỏi Bắc Mỹ đã bị tuyệt chủng trong tự nhiên vào năm 1980[4]. Một số cã thể sói đỏ/lai Coyote[5] đã được du nhập lại thành công vào miền đông Bắc Carolina[6]. Mặc dù dân số này đã tăng lên đến hơn 100 cá thể, tình trạng của chúng vẫn còn rất nguy cấp.

  1. ^ Kelly BT, Beyer A & Phillips MK (2008). Canis rufus. 2008 Sách đỏ IUCN. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế 2008. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2008. Database entry includes justification for why this species is critically endangered.
  2. ^ Audubon, J. and J.Bachman.1851.The quadrupeds of North America, Volume 2.New York, NY.p.334.
  3. ^ Reich, D.E., R.K. Wayne, and D.B. Goldstein. 1999. Genetic evidence for a recent origin by hybridization of red wolves. Molecular Ecology 8:139 - 144.
  4. ^ Smithsonian National Zoological Park: Red Wolf Recovery: A Rosy Picture Howard Youth 1998
  5. ^ Mitochondrial DNA analysis implying extensive hybridization of the endangered red wolf Canis rufus R. K. WAYNE* & S. M. JENKS†‡, Nature số 351, trang 565 - 568, 13/6/1991 doi:10.1038/351565a0
  6. ^ Red Wolf Recovery Project from the U.S. Fish and Wildlife Services
14783-s-i-b-c-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)