User Tools

Site Tools


14791-s-l-ng-xanh-c-tr-ng-la-gi

Sẻ lưng xanh cổ trắng (danh pháp hai phần: Nesocharis ansorgei) là một loài chim thuộc họ Estrildidae[2]. Sẻ lưng xanh cổ trắng phân bố ở Sẻ lưng xanh cổ trắng phân bố ở Burundi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Rwanda, Tanzania và Uganda.

14791-s-l-ng-xanh-c-tr-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)