User Tools

Site Tools


14792-s-l-ng-xanh-u-x-m-la-gi

Sẻ lưng xanh đầu xám (danh pháp hai phần: Nesocharis capistrata) là một loài chim thuộc họ Chim di ở châu Phi[2]. Sẻ lưng xanh đầu xám phân bố ở Bénin, Burkina Faso, Cameroon, Cộng hòa Trung Phi, Tchad, Cộng hòa Dân chủ Congo, Côte d'Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Togo và Uganda.

14792-s-l-ng-xanh-u-x-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)