User Tools

Site Tools


14797-s-n-kinh-t-l-giang-la-gi

Sơn kinh tử Lệ Giang (danh pháp hai phần: Malus rockii) là một loài thực vật thuộc chi Hải đường, họ Hoa hồng. Loài này được Rehder miêu tả khoa học đầu tiên năm 1933.[1]. Sơn kinh tử Lệ Giang phân bố ở Tây Tạng, Tứ Xuyên, Vân Nam và những nơi khác ở Trung Quốc đại lục, ở khu vực có độ cao 2.400 mét đến 3.800 mét trên mực nước biển, chủ yếu là trồng ở các thung lũng cây gỗ tạp. Loài này đã được trồng nhân tạo.

14797-s-n-kinh-t-l-giang-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)