User Tools

Site Tools


14821-s-o-borja-la-gi

São Borja là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3640 km², dân số năm 2007 là 67788 người, mật độ 18,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14821-s-o-borja-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)