User Tools

Site Tools


14837-s-o-domingos-do-prata-la-gi

São Domingos do Prata là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 746,917 km², dân số năm 2007 là 17349 người, mật độ 23,23 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14837-s-o-domingos-do-prata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)