User Tools

Site Tools


14855-s-o-francisco-de-paula-la-gi

São Francisco de Paula là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 316,414 km², dân số năm 2007 là 6246 người, mật độ 21,5 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14855-s-o-francisco-de-paula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)