User Tools

Site Tools


14867-s-o-gabriel-da-cachoeira-la-gi

São Gabriel da Cachoeira là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 109184,9 km², dân số năm 2007 là 35682 người, mật độ 0,33 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14867-s-o-gabriel-da-cachoeira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)