User Tools

Site Tools


14871-s-o-geraldo-da-piedade-la-gi

São Geraldo da Piedade là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 153,527 km², dân số năm 2007 là 4768 người, mật độ 32,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14871-s-o-geraldo-da-piedade-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)