User Tools

Site Tools


14875-s-o-gon-alo-do-abaet-la-gi

São Gonçalo do Abaeté là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 2687,41 km², dân số năm 2007 là 6156 người, mật độ 1,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14875-s-o-gon-alo-do-abaet-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)