User Tools

Site Tools


14880-s-o-gon-alo-do-rio-abaixo-la-gi

São Gonçalo do Rio Abaixo là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 365,7 km², dân số năm 2007 là 9233 người, mật độ 25,25 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14880-s-o-gon-alo-do-rio-abaixo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)