User Tools

Site Tools


14885-s-o-jer-nimo-da-serra-la-gi

São Jerônimo da Serra là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 823,773 km², dân số năm 2007 là 11900 người, mật độ 14,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14885-s-o-jer-nimo-da-serra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)