User Tools

Site Tools


14887-s-o-jo-o-batista-do-gl-ria-la-gi

São João Batista do Glória là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 553,346 km², dân số năm 2007 là 6828 người, mật độ 12,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14887-s-o-jo-o-batista-do-gl-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)