User Tools

Site Tools


14891-s-o-jo-o-da-barra-la-gi

São João da Barra là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 458,611 km², dân số năm 2007 là 28775 người, mật độ 62,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14891-s-o-jo-o-da-barra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)