User Tools

Site Tools


14895-s-o-jo-o-da-mata-la-gi

São João da Mata là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 120,5 km², dân số năm 2007 là 2858 người, mật độ 24,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14895-s-o-jo-o-da-mata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)