User Tools

Site Tools


14907-s-o-jo-o-do-caiu-la-gi

São João do Caiuá là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 304,412 km², dân số năm 2007 là 6151 người, mật độ 20,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14907-s-o-jo-o-do-caiu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)