User Tools

Site Tools


14913-s-o-jo-o-do-manhua-u-la-gi

São João do Manhuaçu là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 142,51 km², dân số năm 2007 là 9394 người, mật độ 70,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14913-s-o-jo-o-do-manhua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)