User Tools

Site Tools


14916-s-o-jo-o-do-oriente-la-gi

São João do Oriente là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 120,237 km², dân số năm 2007 là 7988 người, mật độ 66,57 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14916-s-o-jo-o-do-oriente-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)