User Tools

Site Tools


14928-s-o-jo-o-evangelista-la-gi

São João Evangelista là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 478,82 km², dân số năm 2007 là 15686 người, mật độ 32,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14928-s-o-jo-o-evangelista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)