User Tools

Site Tools


14931-s-o-joaquim-de-bicas-la-gi

São Joaquim de Bicas là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 72,455 km², dân số năm 2007 là 22214 người, mật độ 306,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14931-s-o-joaquim-de-bicas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)