User Tools

Site Tools


14932-s-o-joaquim-do-monte-la-gi

São Joaquim do Monte là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 230,68 km², dân số năm 2007 là 20008 người, mật độ 86,73 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
14932-s-o-joaquim-do-monte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)