User Tools

Site Tools


14936-s-o-jorge-do-patroc-nio-la-gi

São Jorge do Patrocínio là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 404,689 km², dân số năm 2007 là 6134 người, mật độ 11,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14936-s-o-jorge-do-patroc-nio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)