User Tools

Site Tools


14939-s-o-jos-da-boa-vista-la-gi

São José da Boa Vista là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 399,67 km², dân số năm 2007 là 6386 người, mật độ 14,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14939-s-o-jos-da-boa-vista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)