User Tools

Site Tools


14942-s-o-jos-da-lapa-la-gi

São José da Lapa là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 48,636 km², dân số năm 2007 là 17900 người, mật độ 368 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14942-s-o-jos-da-lapa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)