User Tools

Site Tools


14943-s-o-jos-da-safira-la-gi

São José da Safira là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 214,454 km², dân số năm 2007 là 3929 người, mật độ 18,8 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14943-s-o-jos-da-safira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)