User Tools

Site Tools


14948-s-o-jos-das-palmeiras-la-gi

São José das Palmeiras là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 182,418 km², dân số năm 2007 là 3960 người, mật độ 16,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14948-s-o-jos-das-palmeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)