User Tools

Site Tools


14955-s-o-jos-de-ub-la-gi

São José de Ubá là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 250,596 km², dân số năm 2007 là 6738 người, mật độ 26,9 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14955-s-o-jos-de-ub-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)