User Tools

Site Tools


14967-s-o-jos-do-herval-la-gi

São José do Herval là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 103,094 km², dân số năm 2007 là 2479 người, mật độ 24,05 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14967-s-o-jos-do-herval-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)