User Tools

Site Tools


14974-s-o-jos-do-ouro-la-gi

São José do Ouro là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 334,774 km², dân số năm 2007 là 6973 người, mật độ 20,83 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14974-s-o-jos-do-ouro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)