User Tools

Site Tools


14984-s-o-jos-dos-ausentes-la-gi

São José dos Ausentes là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 1176,685 km², dân số năm 2007 là 3180 người, mật độ 2,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14984-s-o-jos-dos-ausentes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)