User Tools

Site Tools


14987-s-o-jos-dos-pinhais-la-gi

São José dos Pinhais là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 945,7 km², dân số năm 2007 là 261125 người, mật độ 276,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14987-s-o-jos-dos-pinhais-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)