User Tools

Site Tools


14991-s-o-leopoldo-la-gi

São Leopoldo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 102,313 km², dân số năm 2007 là 207721 người, mật độ 2030,25 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
14991-s-o-leopoldo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)