User Tools

Site Tools


15013-s-o-mateus-la-gi

São Mateus là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 2343,251 km², dân số năm 2007 là 89106 người, mật độ 38,03 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15013-s-o-mateus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)