User Tools

Site Tools


15034-s-o-paulo-de-oliven-a-la-gi

São Paulo de Olivença là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 19745,81 km², dân số năm 2007 là 29891 người, mật độ 1,51 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15034-s-o-paulo-de-oliven-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)