User Tools

Site Tools


15041-s-o-pedro-das-miss-es-la-gi

São Pedro das Missões là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 83,148 km², dân số năm 2007 là 1939 người, mật độ 23,32 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15041-s-o-pedro-das-miss-es-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)