User Tools

Site Tools


15043-s-o-pedro-do-buti-la-gi

São Pedro do Butiá là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 107,63 km², dân số năm 2007 là 2744 người, mật độ 25,49 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15043-s-o-pedro-do-buti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)