User Tools

Site Tools


15044-s-o-pedro-do-igua-u-la-gi

São Pedro do Iguaçu là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 308,328 km², dân số năm 2007 là 6633 người, mật độ 20,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15044-s-o-pedro-do-igua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)