User Tools

Site Tools


15046-s-o-pedro-do-paran-la-gi

São Pedro do Paraná là một đô thị thuộc bang Paraná, Brasil. Đô thị này có diện tích 250,653 km², dân số năm 2007 là 2580 người, mật độ 9,4 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15046-s-o-pedro-do-paran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)