User Tools

Site Tools


15048-s-o-pedro-do-sua-u-la-gi

São Pedro do Suaçuí là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 308,771 km², dân số năm 2007 là 5801 người, mật độ 12 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15048-s-o-pedro-do-sua-u-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)