User Tools

Site Tools


15064-s-o-sebasti-o-da-vargem-alegre-la-gi

São Sebastião da Vargem Alegre là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 73,711 km², dân số năm 2007 là 2743 người, mật độ 39,3 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15064-s-o-sebasti-o-da-vargem-alegre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)