User Tools

Site Tools


15067-s-o-sebasti-o-do-anta-la-gi

São Sebastião do Anta là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 80,181 km², dân số năm 2007 là 5388 người, mật độ 67,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
15067-s-o-sebasti-o-do-anta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)